Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Je wilt de FRITZ!Repeater naar de fabrieksinstellingen terugzetten? ✔ Het resetten gaat heel gemakkelijk met een druk op de toets.

Laad de fabrieksinstellingen om alle persoonlijke instellingen te wissen die je hebt geconfigureerd in je FRITZ!Repeater. Dat is zinvol als je de FRITZ!Repeater bijvoorbeeld gaat gebruiken op een andere locatie of van plan bent om de FRITZ!Repeater aan een andere gebruiker te geven.

Je kunt de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden via de toets.

Belangrijk:Als de FRITZ!Repeater via een netwerkkabel is verbonden met een FRITZ!Box, verbreek dan deze verbinding voordat de fabrieksinstellingen worden geladen. Ander configureert de repeater zichzelf als LAN-brug als hij voor het eerst opstart.

  1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
  2. De Connect-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de Connect-led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.